Ambassadors

Ikopanye le baemedi ba rena.

Baemedi goba baboledi ba dipolelo tša elektroniki bao ba tlogo tšea karolo mo Tlhohlong ya Polelo ya Gae, ba go laletša go dira bjalo.