Ambassadors

Ikopanye le baemedi ba rena.

Baemedi goba baboledi ba dipolelo tša elektroniki bao ba tlogo tšea karolo mo Tlhohlong ya Polelo ya Gae, ba go laletša go dira bjalo.

Advertisements